• Senaste inläggen

 • Hej och välkommen!

  Under de år som jag har arbetat med människor och deras hälsa har jag insett komplexiteten av att skapa sin egen hälsa. Det är så många faktorer som måste stämma för att vi ska finna fysisk och praktisk balans i livet, vilket gör att många människor konstant stressar över att hitta den där magiska balansen. Samtidigt har jag också insett att alla yttre faktorer faktiskt inte behöver vara i perfekt balans om man kan lyckas släppa sina invanda tankemönster. Detta är för de flesta av oss inte gjort i en handvändning, men med lite vägledning och hjälp kan man i alla fall hitta en infallsvinkel att börja utifrån.

  Jag har valt att arbeta med osteopati, yoga och pilates dels för att dessa kompletterar varandra så oerhört bra just i det syftet att varje individ ska kunna hitta en väg till hälsa och välbefinnande. Dels har jag en egen gedigen erfarenhet av dessa discipliners påverkan. Jag ser på behandling som ett komplement till en hälsosam livsstil, inte en ersättning av detsamma eller grunden till hälsa. Det viktiga, tycker jag, är att de människor som jag jobbar med inser att de själva skapar sin hälsa. Jag kan bara vara ett verktyg på vägen.

  Osteopatins tre grundprinciper är tongivande för att de säger så mycket om kroppen/individen och dess funktion.

  1) Kroppen är en enhet där kropp, själ och sinne utgör delar av helheten.
  2) Struktur och funktion är ömsesidigt relaterade.
  3) Kroppen är självläkande och självreglerande.

  I de osteopatiska behandlingarna är det framför allt kroppens struktur som adresseras för att påverka funktionen och ge en bra förutsättning för att kroppen ska kunna läka sig själv. Men i och med att funktionen av kroppens inre processer påverkas och att kroppens biokemi påverkas är det oundvikligt att den osteopatiska behandlingen har en effekt på vårt sinne också. I slutändan är målet att varje människa ska kunna göra och fokusera på det som får den att må bra.

 • Pilates är en fantastisk träningsdisciplin och en otroligt bra hållningsträning som kompletterar de osteopatiska behandlingarna perfekt. Bara kroppen är i så god balans att den kan tillgodogöra sig de förändringar som pilatesen ger så kan pilates göra underverk med både strukturen och vår funktion i stort.

  Yogan tillför förutom den själsliga och sinnliga delen även en oerhört bra fysisk träning som är helt i linje med hur osteopaten ser på hur kroppen ska fungera optimalt. Det finns en enorm vishet i den mångtusenåriga tradition som yogan är, mycket som kan översättas direkt till moderna medicinska och vetenskapliga termer.

  Dessa tre discipliner ligger till grund för hur jag arbetar och även för mina övriga verksamheter, som föreläsningar och kurser.

  Väl mött!
  Cecilia

Osteopati & Yoga – stora likheter

Inom osteopatin talar man om hållningens inverkan på vår hälsa. Det låter i sin enkelhet som en klyscha, men om man tittar lite noggrannare på vad som menas blir det mer förståeligt.

Kroppen är beroende av sin struktur, dvs sitt utseende för att kunna fungera tillfredsställande. Med individuella variationer i åtanke är vårt skelett uppbyggt på ett sätt som främjar vår upprätta hållning med minsta möjliga ansträngning. Om vi är i balans behöver inte våra muskler utöva särskilt mycket kraft för att vi ska kunna hålla oss upprätt, utan detta sköts mycket av passiva strukturer som ligament, senor och fascia. Dessa vävnader hjälper till att skapa tryckskillnader i kroppen och fungerar då lite som spännband runt kroppens skelett. Därmed får skelettet stabilitet.

Med dessa parametrar givna kommer våra organ i kroppen att vara placerade så att denna balans kan upprätthållas. Funktionen av alla kroppsliga processer är också beroende av dessa relationer för att de ska fungera så optimalt som möjligt. Det är dessa relationer som ligger till grund för att vi i vila inte gör av med särskilt mycket kalorier. Vår struktur (läs anatomi) är uppbyggd på ett sätt som främjar energibesparing. Det är anledningen att människan är det djur som kan springa längst av alla djur på jorden idag – inte snabbast, men längst.
I hela denna ekvation är bröstkorgens dynamik och vår andning helt avgörande. Den bidrar på ett effektivt sätt till att upprätthålla de tryckskillnader som skapar stabilitet i skelettet. Dessa tryckskillnader hjälper oss också att syresätta våra vävnader, men också att transportera bort slaggprodukter från kroppen.

Yogan gör också just detta! I yogan andas vi djupt och medvetet samtidigt som vi jobbar med kroppens hållning genom de många asanas (positionerna). På så sätt jobbar vi också med att förbättra alla processer i kroppen!

Processad mat

Barnmaten är inte den enda mat som behöver reflekteras för alla som vill nå en god hälsa. Det är däremot alarmerande att barnmat håller en så pass dålig kvalitet och att inte mer information går ut till föräldrar. Den information som ges är både förlegad och bristfällig kan jag av egen erfarenhet konstatera.
All processad mat kommer att ha ett försämrat näringsinnehåll och balansen mellan näring och energi blir rubbad. Det blir mer energi (läs kalorier) i relation till näring (läs vitaminer, mineraler, högvärdiga proteiner och omättade fetter) vilket vi i den moderna världen inte behöver. Vi behöver istället äta en näringstät mat så att vi får i oss de livsviktiga ämnen som våra celler behöver för överlevnad. Även om barn behöver betydligt mer energi i förhållande till kroppsvikt än vuxna för att kunna växa så är problemet fortfarande för dåligt näringsinnehåll.
Den fördelning mellan energi och näring som många har idag i sin kost ger en ny typ av undernäring, en som inte med nödvändighet syns på ytan, men som kan upplevas som trötthet, håglöshet och depression.
Många av de kroppsliga uttrycken kan bli narig hy, livlöst hår, mag- och tarmproblem och dåligt immunförsvar för att nämna några.
Många kan behöva hjälp med både kost, träning och behandling för att komma på fötter igen.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/tungmetaller-i-barnmat-halsorisk

Osteopatibehandling vid IBS/irritabel tarm syndrom

Intressant! Även om det behövs mer forskning på området är indikationen i denna studie tydlig. Osteopatibehandling av IBS hjälper i denna studie i 100% av fallen. Det ska jämföras med att några patienter i kontrollgruppen, som får sk standard-behandling, dvs klassisk medicinsk behandling, faktiskt blir sämre.

Låt oss hoppas att det blir uppföljningsstudier på detta och mycket mer!

Treatment of irritable bowel syndrom… [J Gastroenterol Hepatol. 2007] – PubMed – NCBI.