Yoga

Jag undervisar i Ashtanga Vinyasa yogans primary series. Jag tränar själv regelbundet ashtangayoga sedan 1999.
Se gärna under ”Om Cecilia” för mer information om mina kunskaper och erfarenheter.

Vad är Ashtanga Vinyasa Yoga?

Patanjali’s Yoga sutras, en av yogans grundtexter, förklarar yoga förenklat som en form av medvetet och fridfullt varande utan störande influenser av sinnets olika uttryck.

Ashtanga Vinyasa yoga är en fysisk yogaform grundad av indiern Sri K Pattabhi Jois, där andning och rörelse sammanlänkas i ett kraftfullt flöde. Ofta förkortas denna yoga till endast Ashtanga yoga. Denna yogaform består av serier av rörelser, eller asanas på sanskrit, uppdelade i primary, intermediate och advanced series. Dessa asanas lärs ut efter varandra en efter en vartefter som yogautövaren blir starkare och smidigare, så att en serie av rörelser skapas. De grundläggande koncepten i alla asanas är pranayama (andning), bandhas (aktivering av det som kallas ”kroppslås” inom yogan) och dristhi (fokuseringspunkt).

Ashtanga yoga betyder de 8 grenarnas yoga och syftar på de 8 olika grundprinciper som ligger till grund för i princip all yoga. De åtta grenarna är:

  • Yama – 5 etiska och moraliska levnadsprinciper eller riktlinjer
  • Niyama – 5 principer om självstudier
  • Asana – de fysiska rörelserna, asanas
  • Pranayama – andning
  • Pratyahara – kontroll av sina sinnen och rikta dem inåt
  • Dharena – koncentration
  • Dhyana – meditation
  • Samadhi – Yogans högsta tillstånd. Ett tillstånd av total frid, stillhet och lycka.

Om du vill läsa mer om Ashtanga yoga eller hitta ett bra yogaställe, är dessa nedanstående länkar intressanta.

Sri K. Pattabhi Jois Ashtanga yoga institute

www.ashtangayoga.info

Yogashala Stockholm