Osteopatisk behandling

All osteopatisk behandling baseras på osteopatins 3 grundprinciper:

–       Kroppen är en enhet.

–       Struktur och funktion är ömsesidigt relaterade.

–       Kroppen har självreglerande och självläkande förmåga.

En behandling går till så att osteopaten vid första besöket tar en ordentlig anamnes, dvs sjukdomshistorik, på patienten. I den får patienten svara på frågor som är relevanta för det aktuella problemet samt frågor om det allmänna hälsotillståndet. Denna anamnestagning är viktig för hur osteopaten sedan lägger upp undersökning och behandling. Anamnesen är också betydelsefull för att osteopaten ska kunna avgöra om annan medicinsk undersökning eller behandling är nödvändig innan den osteopatiska behandlingen kan ta vid. Av den här anledningen är det första besöket ofta längre än återbesöken.

Den undersökning som sedan följer är för att förstå det aktuella problemet och hur det påverkar patienten. Den involverar aktiv rörelsetestning där patienten själv utför rörelser, medan osteopaten observerar hur vävnaderna rör sig och reagerar. Palpation där osteopaten känner igenom vävnaden och passiv testning, där osteopaten testar patientens rörelseförmåga, används för att undersöka problemet närmare och fastställa mer specifikt vilka vävnader som är påverkade. Undersökningen kan också involvera särskilda tester, som t ex ortopediska, neurologiska, kardiovaskulära eller viscerala om osteopaten uppfattar det som adekvat i det enskilda fallet.

När osteopaten har fastställt en diagnos kan behandlingen börja. Det område som patienten upplever som problem är inte alltid grunden till problemet och behandlingen kommer att inriktas på dels den vävnad som ger patientens symtom, men även det som upprätthåller problemet, dvs grundorsaken till problemet. Det är det sistnämnda som gör osteopatin unik.

En behandling tar ungefär 40-45 min. Ett nybesök är ofta något längre beroende på hur omfattande din sjukdomshistorik är.