Om Cecilia

Jag som driver företaget Cecilias osteopati och hälsoutveckling heter Cecilia Idemalm. Jag är osteopat D.O och medlem i Svenska osteopatförbundet, SOF.

Jag var intresserad av människor och hälsa redan tidigt i livet och tog 1996 en Kandidatexamen i folkhälsovetenskap på Karolinska institutet. Efter det var jag övertygad om att jag var inne på rätt spår, men kände att jag ville jobba med hälsa på ett mer personligt plan, inte sitta och planera hälsointerventioner på samhällsnivå som utbildningen främst var tänkt för. Några år följde av flitigt deltagande på kurser och utbildningar till ledare för diverse gruppträningsformer bl a aerobic, spinning, styrkepass, boxercise. Efter det fick jag möjlighet att utbilda mig till och börja arbeta som personlig tränare på heltid, vilket jag gjorde i 12 år.

Osteopati

Den unika kunskap och förståelse för kroppens mekanik och funktion som jag och mina kollegor utvecklade inom personlig träning motiverade mig till att söka mig vidare för att ytterligare fördjupa min förståelse för kroppen och människan. Det ledde mig till osteopatin som har en unik och holistisk förståelse och förklaringsmodell för kroppens mekanik och funktion. Jag utbildade mig till osteopat på Stockholm College of Osteopathic Medicine i Stockholm under åren 2007-2012. Utbildningen resulterade i en Diploma in Osteopathy, D.O.

Att jobba som osteopat är både väldigt utmanande och roligt! Det är stimulerande att alltid försöka förstå den bakomliggande orsaken till varje specifik människas problem och att alltid uppdatera och ifrågasätta sitt sätt att tänka och resonera. Osteopati har blivit mitt huvudsakliga arbete.

Yoga

Min första yogakurs gick jag 1999 i Göteborg för Beth Shaw, grundaren till företaget YogaFit och konceptet fitnessyoga. Innan dess visste jag inte vad yoga var för något. Efter det arbetade jag ungefär ett år med att undervisa i fitnessyoga innan jag kom i kontakt med Ashtanga vinyasa yoga. Så fort jag hade testat Ashtangayoga visste jag att detta var rätt för mig. Under åren 2002-2007 utbildade jag mig, på halvfart, till Ashtanga yogalärare på ”Yogashala Stockholm” under ledning av Maria Boox, som också är min första egna yogalärare. Jag har även gått en teacher training år 2007 för David Swenson samt har tränat för bl a annat Dena Kingsberg, John Scott och David Williams. Idag är Ashtanga yoga min huvudsakliga egna träning. Yogan är för mig som en livskamrat som hela tiden speglar mina handlingar. Den hjälper mig att hitta balansen i livet och har också hjälpt mig igenom en graviditet på ett mycket fördelaktigt sätt. Det går inte att ljuga för sig själv i yogan!

Pilates

Min första pilatesutbildning, med flera efterföljande, tog jag år 2000 i Essex, England, för Stott Pilates, den största pilatesorgansiationen i världen idag. Jag är utbildad i mattpilates med de flesta redskap samt i Reformer. Yogan och pilatesen präglar mitt arbete som osteopat och har hjälpt till att grundlägga en djup förståelse för kroppens funktion.

Personlig träning

Utbildningen till personlig tränare skedde på ”Personal trainer school of Stockholm” år 1999. Under de 12 år som jag arbetat som PT utvecklade jag och mina kollegor hela tiden vårt sätt att arbeta med människor. Utbildningar inom pilates och yoga som skett utmed vägen har bidragit till att skapa ett unikt sätt att se på träning och hälsa.

Folkhälsovetenskap

Jag har en kandidatexamen i folkhälsovetenskap från Karolinska institutet. Det här var min första eftergymnasiala examen och tongivande för mina yrkesval i livet. En folkhälsovetenskaplig utbildning är tvärvetenskaplig vilket innebär att den är bred och ger mycket kunskap inom många medicinska discipliner. Utbildningen syftar till att skapa en förståelse för de bakomliggande orsakerna till hälsa och ohälsa samt att se sambanden däremellan. Mycket fokus ligger på ett konstruktivt kritiskt tänkande för att kunna analysera orsakerna till varför hälsosituationen ser ut som den gör på ett visst ställe, t ex en kommun, ett landsting eller ett företag, för att förstå vilken hälsointervention som behövs för att åtgärda de problem som finns.

Inom ramarna för denna utbildning gick jag vidare inom området klinisk nutrition för att specialisera mig mer där. Därifrån har jag fått min kunskap om kost och näring.