Relaterade länkar

Osteopati

Stockholm College of Osteopathic Medicine, SCOM, är en av två osteopatskolor i Sverige.

British College of Osteopathic Medicine, BCOM, är den skola som validerar SCOMs utbildning.

Sutherland cranial college om man vill läsa mer om kraniell behandling.

Svenska osteopatförbundet, SOF

Amerikanska osteopatförbundet, AOA

General osteopathic council, är kontrollmyndigheten för osteopati i England.

Osteopathic research, är en webb-sida där man har försökt att samla osteopatisk forskning från olika länder. Det är en bra sida att börja leta på.

Yoga

Yogashala Stockholm, är en av Stockholms många yogashalor och har kompetenta lärare och många klasser. Störst fokus ligger på Ashtangayoga.

K Pattabhi Jois Ashtanga Yoga Institute, är hemsidan till ashtangayogans grundare och nuvarande guru.

Pilates

Stott Pilates, är den största pilatesorganisationen i världen idag och där jag utbildade mig.