Vad är Osteopati?

Osteopati är en manuell behandlingsterapi i likhet med kiropraktik och naprapati. Den bygger på vedertagen kunskap inom den moderna medicinen såsom anatomi, fysiologi, biomekanik och patologi. Osteopatisk behandling sker med händerna som verktyg och bygger på att återställa en så god mekanik som möjligt för att kroppen därigenom ska kunna återupprätta en optimal funktion. Det som gör osteopatin unik i sitt slag och som särskiljer den från andra manuella terapier är synen på kroppen som en intelligent och självläkande enhet som under rätt förutsättningar kan återställa sin hälsa.

De 3 grundprinciper som all osteopatisk behandling baseras på är dessa.

1)   Kroppen är en enhet, där kropp, sinne och själ är delar av helheten.

2)   Struktur och funktion är ömsesidigt relaterade, det vill säga att om kroppshållningen är ur balans så kommer våra organ inte att kunna utföra sitt arbete optimalt och vice versa.

3)   Kroppen är självreglerande och självläkande, det vill säga att om strukturen, alltså skelett, muskler, leder, fascia och ligament, är i balans så kommer kroppen att kunna läka det mesta själv genom att förbättra de inre fysiologiska processerna. Kroppen har alla de komponenter som den behöver för att återupprätta hälsa.

Rent praktiskt innebär det att osteopaten genom att korrigera strukturen tillåter kroppen att återställa en hälsosam fysiologi, alltså kroppens livsuppehållande processer, däribland vätskeutbyte. Det gör osteopaten genom någon av de många tekniker som finns att tillgå. Osteopaten har en enorm verktygslåda och har fler tekniker att använda sig av. Många av de tekniker som osteopaten använder är mycket mjuka och upplevs som väldigt behagliga av patienten. Ibland uppfattar patienten inte vad som händer under behandlingen, men känner av resultaten efteråt, något som ofta fascinerar patienter.

Vad kan en osteopat behandla?

Tack vare den holistiska synen på människan och kroppen kan osteopaten behandla en stor variation av problem. Här följer några exempel:

 • Rygg- och nackproblem
 • Huvudvärk
 • Yrsel
 • Tinnitus
 • Återkommande öroninfektioner
 • Käkproblem
 • Ischias-problematik
 • Hallux valgus och rigidus
 • Ärrvävnad
 • Mag- och tarmproblem
 • Menstruationssmärta
 • Tennis- och musarmsproblem
 • Axelproblem, t ex ”frozen shoulder”, impingement
 • Olika typer av hand- och handledsproblem
 • Spända och ömmande muskler