Processad mat

Barnmaten är inte den enda mat som behöver reflekteras för alla som vill nå en god hälsa. Det är däremot alarmerande att barnmat håller en så pass dålig kvalitet och att inte mer information går ut till föräldrar. Den information som ges är både förlegad och bristfällig kan jag av egen erfarenhet konstatera.
All processad mat kommer att ha ett försämrat näringsinnehåll och balansen mellan näring och energi blir rubbad. Det blir mer energi (läs kalorier) i relation till näring (läs vitaminer, mineraler, högvärdiga proteiner och omättade fetter) vilket vi i den moderna världen inte behöver. Vi behöver istället äta en näringstät mat så att vi får i oss de livsviktiga ämnen som våra celler behöver för överlevnad. Även om barn behöver betydligt mer energi i förhållande till kroppsvikt än vuxna för att kunna växa så är problemet fortfarande för dåligt näringsinnehåll.
Den fördelning mellan energi och näring som många har idag i sin kost ger en ny typ av undernäring, en som inte med nödvändighet syns på ytan, men som kan upplevas som trötthet, håglöshet och depression.
Många av de kroppsliga uttrycken kan bli narig hy, livlöst hår, mag- och tarmproblem och dåligt immunförsvar för att nämna några.
Många kan behöva hjälp med både kost, träning och behandling för att komma på fötter igen.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/tungmetaller-i-barnmat-halsorisk

Osteopatibehandling vid IBS/irritabel tarm syndrom

Intressant! Även om det behövs mer forskning på området är indikationen i denna studie tydlig. Osteopatibehandling av IBS hjälper i denna studie i 100% av fallen. Det ska jämföras med att några patienter i kontrollgruppen, som får sk standard-behandling, dvs klassisk medicinsk behandling, faktiskt blir sämre.

Låt oss hoppas att det blir uppföljningsstudier på detta och mycket mer!

Treatment of irritable bowel syndrom… [J Gastroenterol Hepatol. 2007] – PubMed – NCBI.

Underarmsproblem

Senaste tiden har jag fått in ett antal underarmsproblem. Detta är ganska knepiga problem som många gånger tar sin tid. Det kan vara rätt varierande typer av problem, men de är alla lokaliserade symtomatiskt till underarmen från armbågen till handen.
Det som är gemensamt är att de alla involverar hela armens funktion och problemen blir efter inte särskilt lång tid ganska diffusa. Symtomen kan kännas i hela armen efter en tid. Problemet när man diskuterar armar är att de används i vardagen i princip hela tiden och när vi använder handen så engageras musklerna hela vägen upp till nacken och bröstryggen. Inte så konstigt med tanke på att muskler, leder och annan vävnad mellan handen och huvudet mer eller mindre har till uppgift att vi ska kunna använda vår hand så effektivt som möjligt.

Så länge allt fungerar så är allt frid och fröjd, men så blir det någon överansträngning någonstans i armen. Ofta har problemen kommit smygande under en längre tid men inte gett de akut smärtsamma besvär som personen kommer och presenterar för mig. Eftersom i princip varje liten muskel i armen är aktiv så fort vi rör våra fingrar, vilket de flesta av oss gör väldigt mycket, så kommer hela armen att vara lite aktiv nästan hela tiden. För de flesta av oss gäller dessutom att vi använder armarna lite för ensidigt vilket gör att vi belastar armarna i ungefär liknande lägen hela tiden. Detta leder för många av oss till en överansträngning och så småningom kanske även en inflammation. Denna är naturligtvis svår att få bukt med eftersom det är ett inbyggt rörelsemönster som man måste ändra för att vävnaderna i armen ska få vila. Ofta är det dessutom svårt att sluta med allt vi gör i vårt vardagsliv och börja hitta nya sätt att göra saker på omedelbart. Alltså blir problemet ofta utdraget och svårhanterat, men det går att göra något åt det. Det kräver dock tid och uthållighet, något som vi ofta har svårt för att acceptera. Vi vill ju alla kunna fortsätta med våra liv som vi är vana med.

Vad jag och mina osteopatkollegor kan hjälpa till med är att se till att alla leder och andra vävnader arbetar obehindrat. Vi kan dessutom se till att cirkulationen i armen kan fungera optimalt vilket är oerhört viktigt för läkningen. Vi kan se till att din arm har bästa möjliga arbetsläge och inte överansträngs pga snedbelastning och felaktig hållning. En del av oss kan hjälpa dig med stretchövningar, träning och andra typer av övningar för att du ska börja återfå en så god funktion i armen som möjligt. Vi kan informera om vad du har att vänta dig av läkeprocessen.
Resten måste våra patienter göra själva. Det innebär att hitta nya sätt att göra vardagliga saker på, hitta sätt att sänka belastningen i armen på under den tid som läkningen fortgår. Och inte minst, ha den tillförlit och uthållighet som behövs för att ge kroppen chans att läka.

Kroppen läker i alla fall sig själv! Läkning tar tid, men om kroppen får den tid den behöver så kan den i de allra flesta fall återställa en fullgod funktion!