Osteopatibehandling vid IBS/irritabel tarm syndrom

Intressant! Även om det behövs mer forskning på området är indikationen i denna studie tydlig. Osteopatibehandling av IBS hjälper i denna studie i 100% av fallen. Det ska jämföras med att några patienter i kontrollgruppen, som får sk standard-behandling, dvs klassisk medicinsk behandling, faktiskt blir sämre.

Låt oss hoppas att det blir uppföljningsstudier på detta och mycket mer!

Treatment of irritable bowel syndrom… [J Gastroenterol Hepatol. 2007] – PubMed – NCBI.

Your email is never published or shared. Required fields are marked *

*

*