Category Archives: Osteopati & Hälsa

Osteopati & Yoga – stora likheter

Inom osteopatin talar man om hållningens inverkan på vår hälsa. Det låter i sin enkelhet som en klyscha, men om man tittar lite noggrannare på vad som menas blir det mer förståeligt. Kroppen är beroende av sin struktur, dvs sitt utseende för att kunna fungera tillfredsställande. Med individuella variationer i åtanke är vårt skelett uppbyggt […]

View full post »

Senior- och rehabpilates

Torsdag 4/4 kl 11 börjar en kurs i pilates för seniorer och personer med rehab-behov på Tullinge hälsokälla. Kursen är på 12 ggr. Mer info finns att hitta på www.tullingehalsokalla.se under fliken pilates. Kursledare: Cecilia Idemalm

View full post »

Processad mat

Barnmaten är inte den enda mat som behöver reflekteras för alla som vill nå en god hälsa. Det är däremot alarmerande att barnmat håller en så pass dålig kvalitet och att inte mer information går ut till föräldrar. Den information som ges är både förlegad och bristfällig kan jag av egen erfarenhet konstatera. All processad […]

View full post »

Osteopatibehandling vid IBS/irritabel tarm syndrom

Intressant! Även om det behövs mer forskning på området är indikationen i denna studie tydlig. Osteopatibehandling av IBS hjälper i denna studie i 100% av fallen. Det ska jämföras med att några patienter i kontrollgruppen, som får sk standard-behandling, dvs klassisk medicinsk behandling, faktiskt blir sämre. Låt oss hoppas att det blir uppföljningsstudier på detta […]

View full post »