Fascia i fokus

Lite tidigare i våras deltog jag och många av mina kollegor på Svenska osteopatförbundets årsmöte. Mötet skedde i kombination med intressanta föreläsningar av Frank Willard från University of New England. Fokus låg på två ämnen, fascia och autonoma nervsystemet. Frank är en framstående forskare bl a inom området fascia och en mycket duktig och inspirerande föreläsare.

Fascia är en typ av bindväv som är stödjande och omger all annan vävnad i kroppen. Fascia är delvis med och bildar andra vävnader. Tidigare har man sett fascia som en helt passiv vävnad. På senare tid har mer och mer bevis lagts fram att fascia inte bara kan dra ihop sig likt muskelvävnad utan att den även aktivt bidrar till signalöverföring i kroppen och därmed är med och kontrollerar vår hållning och våra rörelser.

Det som är väldigt intressant är att signalöverföringen i fascia, kallad mekanotransduktion, är många gånger snabbare än kemisk signalöverföring i kroppen. Det gör att vävnader blixtsnabbt uppfattar vad som händer i dess omgivning och även i vävnader som inte befinner sig i direkt anslutning till varandra.

Utöver det har man också kunnat konstatera att fascia också kontrollerar sin omgivning genom att skapa en förspänning i vävnaden som tillåter snabb signalöverföring. Om denna förspänning försvinner pga av att fascian blir skadad som t ex vid ärrbildning, så kommer signalöverföringen medierad via fascian att störas. Det skulle kunna innebära att när vi upplever en försämrad funktion någonstans i kroppen, kan det vara fascian någonstans som har skadats. Eftersom fascia omger all annan vävnad är den mycket omfattande och har därför också potential att åstadkomma mycket bra och dåligt i kroppen beroende på fascians kvalitet.

För osteopater världen över är detta ingen överraskning att det finns en vävnad som medierar mekanisk energi, som vid beröring vid olika tekniker. Osteopater har sedan yrkets skapande hävdat att det finns subtilt palperbar rörelse i kroppen som beroende på kvalitet känns på olika sätt. Flum eller inte, nu kan man i alla fall mäta dessa rörelser och de kallas alltså mekanotransduktion.

Kosttillskott, mat och hälsa

Jag får ibland frågor om olika typer av kosttillskott och om jag tycker att man ska äta något sådant. Det finns en otrolig massa preparat ute på marknaden och en del är naturligtvis bättre än andra. Många människor är idag både väldigt medvetna och kunniga vilket är bra eftersom det är en fördel att kunna ifrågasätta de olika preparatens innehåll och verkan.

Jag tycker att det finns en idé med kosttillskott, särskilt om man ställer lite högre krav på kroppen som vid hård träning, om man är stressad eller om kroppen uppvisar bristsymtom i form av försämrad funktion. Vad som är viktigt att komma ihåg är att kosttillskott inte löser alla problem, men de kan underlätta för kroppen att komma i balans om man tar rätt typ av tillskott och äter det i kombination med en bra kost i övrigt. Jag kan ibland rekommendera kosttillskott om jag har en patient som har haft problem med sitt näringsupptag under en längre tid. I kombination med en behandling som förbättrar kroppens funktion generellt kan ett bra kosttillskott förkorta tiden det tar för kroppen att återställa balansen.

Det finns några regler som jag tycker kan vara bra att hålla sig till när det gäller kosttillskott.

  • Så naturligt och nära källan som möjligt, dvs så lite processat och konstgjort som möjligt. Det finns t ex en del kosttillskott baserade på s k superfrukter och bär, där man i princip bara har torkat och malt frukten eller bäret alternativt gjort en puré eller juice. Dessa får ofta ett betydligt bättre upptag än tillskott i tablettform som är syntetiskt framtagna. Vår kropp är inställd på att ta upp näring främst från naturliga källor, därav är det bättre att välja tillskott som är så naturliga som möjligt.
  • Välj ett kosttillskott som innehåller flera vitaminer och mineraler samtidigt dvs ett multi-tillskott om du inte har fått rekommenderat av medicinskt kunnig att äta en särskild vitamin eller ett specifikt mineral. Att äta för mycket av en vitamin eller ett mineral riskerar att försämra kroppens balans ytterligare och kan till och med ge förgiftningssymtom. Självklart ska man inte överdosera något tillskott.
  • Grunden till en god hälsa är en bra kost, inte kosttillskott. Se till att äta en varierad kost som tillagas från grunden i så stor mån som möjligt. Välj gärna ekologiskt om du har möjlighet, annars är mat lagad från grunden näringsmässigt mycket bättre än färdigmat oavsett om den är ekologisk eller inte. Det finns en mängd halvpreparat och färdigmat idag. De flesta är processade och har förlorat en del av sitt näringsinnehåll i den processen.

Om du har försämrat upptag i tarmen av någon anledning, som t ex vid inflammatoriska tarmtillstånd eller olika typer av matallergier eller intoleranser alternativt en kraftigt försämrad hållning, bör du ta hand om det innan du börjar äta tillskott. Annars kommer kroppen inte kunna tillgodogöra sig näringen och du lägger pengar i onödan. Många typer av mag- och tarmproblem är av ofarlig karaktär och benämns då ofta IBS (irritabel bowel syndrome), men påverkar ändå näringsupptaget markant. Följden blir efter ett tag ofta att man känner sig trött och kroppen får svårare att upprätthålla sin balans. Den här typen av mag- och tarmproblem svarar ofta bra på osteopatisk behandling.

Osteopati & Yoga – stora likheter

Inom osteopatin talar man om hållningens inverkan på vår hälsa. Det låter i sin enkelhet som en klyscha, men om man tittar lite noggrannare på vad som menas blir det mer förståeligt.

Kroppen är beroende av sin struktur, dvs sitt utseende för att kunna fungera tillfredsställande. Med individuella variationer i åtanke är vårt skelett uppbyggt på ett sätt som främjar vår upprätta hållning med minsta möjliga ansträngning. Om vi är i balans behöver inte våra muskler utöva särskilt mycket kraft för att vi ska kunna hålla oss upprätt, utan detta sköts mycket av passiva strukturer som ligament, senor och fascia. Dessa vävnader hjälper till att skapa tryckskillnader i kroppen och fungerar då lite som spännband runt kroppens skelett. Därmed får skelettet stabilitet.

Med dessa parametrar givna kommer våra organ i kroppen att vara placerade så att denna balans kan upprätthållas. Funktionen av alla kroppsliga processer är också beroende av dessa relationer för att de ska fungera så optimalt som möjligt. Det är dessa relationer som ligger till grund för att vi i vila inte gör av med särskilt mycket kalorier. Vår struktur (läs anatomi) är uppbyggd på ett sätt som främjar energibesparing. Det är anledningen att människan är det djur som kan springa längst av alla djur på jorden idag – inte snabbast, men längst.
I hela denna ekvation är bröstkorgens dynamik och vår andning helt avgörande. Den bidrar på ett effektivt sätt till att upprätthålla de tryckskillnader som skapar stabilitet i skelettet. Dessa tryckskillnader hjälper oss också att syresätta våra vävnader, men också att transportera bort slaggprodukter från kroppen.

Yogan gör också just detta! I yogan andas vi djupt och medvetet samtidigt som vi jobbar med kroppens hållning genom de många asanas (positionerna). På så sätt jobbar vi också med att förbättra alla processer i kroppen!