Fördelar eller risker med massvaccinationer?

Vaccination är ett hett ämne idag med alla ”nya” influensor som dyker upp. Senaste massvaccinationen mot svininfluensan kan bli bara en i raden om en ny lag slår igenom.
Det är inte positivt att pumpa in kemikalieblandningar i fullt friska individer bara för att vi ska slippa bli sjuka i helt normala säsongssjukdomar. Ingen vet vad sådana massvaccinationer kommer att göra med vårt immunförsvar på sikt. Vad man också måste veta om syftet med massvaccinationer är att det är lika mycket ekonomiska intressen med i kalkylen när man tar den här typen av beslut och inte enbart för populationens bästa. Det är alltid kalkylerade förluster med i bilden som människors reaktioner mot vaccin och en okunskap om hur vårt immunförsvar kommer att reagera på sikt. Vårt immunförsvar är skapat för att kunna hantera denna typ av infektioner, men om vi aldrig låter det reagera är risken att det urholkas ett potentiellt hot. Immunförsvaret behöver precis som andra delar av kroppen träning för att bibehålla sin vitalitet.

http://newsvoice.se/2012/12/27/namninsamling-for-att-stoppa-tvangsvaccinering-i-sverige/

Telefonstrul

Det går tyvärr inte att nå mig på mobilen just nu pga ett byte av mobiloperatör. Det går fortfarande bra att nå mig via kontaktformuläret på hemsidan under fliken ”kontakt”. Jag ber om ursäkt för det eventuella besvär som detta kan orsaka. Jag hoppas att det ska vara löst inom de närmsta dagarna.

Behandlingsupplägg

Många patienter vill gärna veta hur många behandlingar som kommer att krävas innan ett önskvärt resultat har uppnåtts. Det här kan vara en lite knepig fråga. Enligt den osteopatiska behandlingsfilosofin ”less is more” ska behandlingen inriktas på att åtgärda de problem som gör att kroppens läkeprocess har satts ur spel, men inte mer än det. Överbehandling är mer krävande för kroppen än för lite behandling och ska undvikas i största möjliga mån.

Enligt den osteopatiska behandlingsfilosofin kan man säga att behandlingen är uppdelad i två faser. Den första fasen är vanligen för att hantera de mest akuta besvären och ibland är det tillräckligt om personen är någorlunda i balans sedan tidigare. För många människor är dock situationen den att det problem som de i dagsläget upplever är ett symtom på en långvarig process av kompensationer under årens lopp. Då är det viktigt att åtgärda det grundläggande problemet som ursprungligen orsakade det som personen upplever idag.

Den andra fasen inriktas mot att balansera kroppen för att möjliggöra en stabilisering i kroppens läkeförmåga för att inte problemet ska återkomma. Den här fasen är ofta betydligt längre än den inledande akuta fasen och behandlingstillfällena sker med mycket större intervall än under den första fasen.

De resultat som uppnås är beroende av många olika faktorer. Självklart handlar det om att den behandlande osteopaten ställer rätt diagnos och att behandlingen är adekvat, som för alla andra kroppsdiscipliner. Med den gedigna utbildning som osteopater från seriösa skolor har (2 i Sverige SCOM och SKOS samt flera skolor i andra länder i Europa) är det väldigt ovanligt att en rätt diagnos inte sätts. Andra faktorer har att göra med det som patienten upplever och utsätts för i sitt liv. Det är också viktigt att patienten uppmanas att träna i lagom stor dos (vare sig för mycket eller för lite träning är positivt för kroppen) och rätt anpassat för den enskilde individen. Kroppen är trots allt en levande organism som är gjord för rörelse. Självklart finns det faktorer som är svåra att påverka t ex olyckor och sjukdomar, som om de inträffar under en behandlingsserie kommer att påverka utfallet av behandlingen om inte rätt modifiering av behandlingsplanen görs. Kroppen och människan är ju under konstant förändring.

Det kan alltså vara svårt att under första besöket få en så övergripande bild av behandlingsplanen så att man exakt kan fastställa hur många behandlingar som behövs. Efter ca 2-3 behandlingar kan man i de flesta fall få en ungefärlig bild av hur många behandlingar som behövs.