Intressanta diskussioner

Idag pratade jag med en av mina patienter som själv arbetar med människor i ett terapeutiskt perspektiv. Det är så intressant att få prata med andra yrkesgrupper inom hälsosektorn och diskutera likheter och olikheter. Även om man inte kommer överens i allt så erbjuder dessa diskussioner alltid en möjlighet att utmana sina egna tankar och kunskaper. Och det är ju så man växer och utvecklas, genom att konstant ifrågasätta vad man gör och utsätta sina kunskaper och idéer för nya infallsvinklar och andras insyn.

Många gånger utsätts man som osteopat för patienters undran och ifrågasättande om vad man gör och varför. Detta är något som jag tycker att vi terapeuter ska ta vara på för att hela tiden behålla vår kunskapsnivå och bli ännu bättre. Som idag diskuterade jag och denna patient vikten av att se till att fötter och ben fungerar optimalt om man ska få ordning på i princip allt annat i kroppen. Fötterna framför allt är ju trots allt den bas som vi står och går på hela dagarna (eller nätterna) och fungerar inte de så kommer problemen att manifesteras hela vägen upp i huvudet om man har otur och går länge med sina problem. Faktum är att man inte behöver gå särskilt länge för att man ska kunna se kompensationerna av en obalans i fötterna någonstans i ryggen. Och hur många är det som går i med fötterna instängda i mer eller mindre dåliga skor utan att ägna sina fötter en minsta tanke.