Tekniker som används

Osteopatens verktygslåda är mycket stor, men oftast används endast ett fåtal tekniker under samma behandlingstillfälle. Teknikvalet kan däremot variera från en behandling till en annan, beroende på vad som har hänt sen tidigare behandling och vad patienten för tillfället har behov av. Många av osteopatins tekniker är väldigt mjuka och det är inte alltid som patienten uppfattar initialt vad som händer. Ofta kan effekten dock upplevas ganska starkt efter behandlingen, något som många patienter uttrycker sin fascination över.

Något som gäller för alla behandlingstekniker är att de används i ett större sammanhang för att återställa kroppens funktion och hållning samt förbättra cirkulation och dränage i kroppen genom att påverka strukturen. Osteopaten har alltid en strävan att påverka hela kroppens vätskedynamik även om specifika tekniker ibland kan behövas för att återställa funktionen i ett särskilt område.

TBA (total body adjustment)

Denna behandling är mycket mjuk. Hela kroppen adresseras i ett särskilt rutinmönster med rytmiska rotationer, som syftar till att förbättra mekaniken och cirkulationen i kroppen samt att lugna nervsystemet. Osteopaten kan i rutinen lägga till andra tekniker om han/hon tycker att det behövs.

Soft tissue

Detta är en grupp av tekniker som kan liknas vid massagetekniker. De syftar till att öka cirkulationen och minska spänningar i mjukdelar som t ex muskler, ligament och fascia. Det kan vara stretching, inhibition, knådning, friktioner eller triggerpunktsbehandling.

MET (Muscle Energy Technique)

Tekniken går ut på att man använder den naturliga avslappning som sker omedelbart efter en aktivering av en muskel.

Manipulation

Detta är en samling tekniker som kan användas på kroppens leder och som syftar till att åstadkomma en förbättrad mekanik och ökad cirkulation i det specifika området. Osteopaten lägger en riktad, snabb och lätt impuls i den önskade leden. Det är dessa tekniker som i folkmun benämns som att ”knäcka”, men väl utförda är dessa tekniker långt ifrån vad det låter som.

Artikulation/mobilisering

Dessa tekniker syftar till att öka cirkulationen i området som adresseras samt att förbättra rörelsefriheten och den neurologiska styrningen av muskler, leder, ligament och fascia i området. Det kan vara en enskild led som adresseras eller ett helt område.

Fasciella tekniker

Dessa tekniker går ut på att balansera fascian mot den vävnad som den omgärdar och ”nysta upp” de energimönster som finns lagrade i fascian för att uppnå avslappning. Fascian i kroppen är en vävnad som omsluter all annan vävnad och är kontinuerlig genom hela kroppen. Det är den enda vävnad som är kontinuerlig från topp till tå. Forskning har visat att fascia kan lagra rörelseenergi och därmed upprätthålla gamla dysfunktioner. Fascia står också för mycket av den stabilitet vi har i kroppen, något som kan bidra till stelhet. Detta gör fascia till en potentiell faktor i kroppsliga dysfunktioner.

Strain/Counterstrain

Denna teknik bygger på att osteopaten neutraliserar den neurologiska feed-back loop som upprätthåller en statisk kontraktion i en muskel eller ett ligament. Genom att lägga den led eller muskel som är dysfunktionell i ett helt avslappnat läge uppnås avspänning.

BLT/BMT (balanced ligamentous/membranous tension)

Detta är mycket mjuka tekniker som går ut på att balansera ligament eller fascia mot varandra för att återställa balansen t ex i och runt en led. Tekniken går ut på att osteopaten försiktigt placerar t ex en led i ett avslappnat läge och ändrar på så sätt den neurologiska feed-back som upprätthåller det felaktiga läget, varvid de omkringliggande vävnaderna kan slappna av.

Funktionell teknik

Detta är en oerhört mjuk teknik som kan appliceras på vilken vävnad som helst. Den går ut på att osteopaten följer vävnaden åt det håll som kallas ”ease” dvs mot rörelsefrihet för att återställa normal rörelse i ett område genom att få vävnadsavslappning.

Kraniell behandling

Osteopaten undersöker oerhört subtila förändringar i rörelserna mellan skallbenen (suturerna) och korsbenet. Den kraniella behandlingsformen är mycket omtvistad hur den egentligen fungerar. De terapeuter som arbetar med denna typ av behandling observerar både stora och mer subtila förändringar hos sina patienter, men man kan föra en nyttig diskussion över teorin och mekaniken bakom denna behandlingsform. Den är vanlig vid behandling av bl a kronisk nästäppa, morgonhuvudvärk, bihålebesvär, ofarliga synförändringar, ofarlig yrsel och stress.