• Senaste inläggen

 • Hej och välkommen!

  Under de år som jag har arbetat med människor och deras hälsa har jag insett komplexiteten av att skapa sin egen hälsa. Det är så många faktorer som måste stämma för att vi ska finna fysisk och praktisk balans i livet, vilket gör att många människor konstant stressar över att hitta den där magiska balansen. Samtidigt har jag också insett att alla yttre faktorer faktiskt inte behöver vara i perfekt balans om man kan lyckas släppa sina invanda tankemönster. Detta är för de flesta av oss inte gjort i en handvändning, men med lite vägledning och hjälp kan man i alla fall hitta en infallsvinkel att börja utifrån.

  Jag har valt att arbeta med osteopati, yoga och pilates dels för att dessa kompletterar varandra så oerhört bra just i det syftet att varje individ ska kunna hitta en väg till hälsa och välbefinnande. Dels har jag en egen gedigen erfarenhet av dessa discipliners påverkan. Jag ser på behandling som ett komplement till en hälsosam livsstil, inte en ersättning av detsamma eller grunden till hälsa. Det viktiga, tycker jag, är att de människor som jag jobbar med inser att de själva skapar sin hälsa. Jag kan bara vara ett verktyg på vägen.

  Osteopatins tre grundprinciper är tongivande för att de säger så mycket om kroppen/individen och dess funktion.

  1) Kroppen är en enhet där kropp, själ och sinne utgör delar av helheten.
  2) Struktur och funktion är ömsesidigt relaterade.
  3) Kroppen är självläkande och självreglerande.

  I de osteopatiska behandlingarna är det framför allt kroppens struktur som adresseras för att påverka funktionen och ge en bra förutsättning för att kroppen ska kunna läka sig själv. Men i och med att funktionen av kroppens inre processer påverkas och att kroppens biokemi påverkas är det oundvikligt att den osteopatiska behandlingen har en effekt på vårt sinne också. I slutändan är målet att varje människa ska kunna göra och fokusera på det som får den att må bra.

 • Pilates är en fantastisk träningsdisciplin och en otroligt bra hållningsträning som kompletterar de osteopatiska behandlingarna perfekt. Bara kroppen är i så god balans att den kan tillgodogöra sig de förändringar som pilatesen ger så kan pilates göra underverk med både strukturen och vår funktion i stort.

  Yogan tillför förutom den själsliga och sinnliga delen även en oerhört bra fysisk träning som är helt i linje med hur osteopaten ser på hur kroppen ska fungera optimalt. Det finns en enorm vishet i den mångtusenåriga tradition som yogan är, mycket som kan översättas direkt till moderna medicinska och vetenskapliga termer.

  Dessa tre discipliner ligger till grund för hur jag arbetar och även för mina övriga verksamheter, som föreläsningar och kurser.

  Väl mött!
  Cecilia

Fördelar eller risker med massvaccinationer?

Vaccination är ett hett ämne idag med alla ”nya” influensor som dyker upp. Senaste massvaccinationen mot svininfluensan kan bli bara en i raden om en ny lag slår igenom.
Det är inte positivt att pumpa in kemikalieblandningar i fullt friska individer bara för att vi ska slippa bli sjuka i helt normala säsongssjukdomar. Ingen vet vad sådana massvaccinationer kommer att göra med vårt immunförsvar på sikt. Vad man också måste veta om syftet med massvaccinationer är att det är lika mycket ekonomiska intressen med i kalkylen när man tar den här typen av beslut och inte enbart för populationens bästa. Det är alltid kalkylerade förluster med i bilden som människors reaktioner mot vaccin och en okunskap om hur vårt immunförsvar kommer att reagera på sikt. Vårt immunförsvar är skapat för att kunna hantera denna typ av infektioner, men om vi aldrig låter det reagera är risken att det urholkas ett potentiellt hot. Immunförsvaret behöver precis som andra delar av kroppen träning för att bibehålla sin vitalitet.

http://newsvoice.se/2012/12/27/namninsamling-for-att-stoppa-tvangsvaccinering-i-sverige/

Behandlingsupplägg

Många patienter vill gärna veta hur många behandlingar som kommer att krävas innan ett önskvärt resultat har uppnåtts. Det här kan vara en lite knepig fråga. Enligt den osteopatiska behandlingsfilosofin ”less is more” ska behandlingen inriktas på att åtgärda de problem som gör att kroppens läkeprocess har satts ur spel, men inte mer än det. Överbehandling är mer krävande för kroppen än för lite behandling och ska undvikas i största möjliga mån.

Enligt den osteopatiska behandlingsfilosofin kan man säga att behandlingen är uppdelad i två faser. Den första fasen är vanligen för att hantera de mest akuta besvären och ibland är det tillräckligt om personen är någorlunda i balans sedan tidigare. För många människor är dock situationen den att det problem som de i dagsläget upplever är ett symtom på en långvarig process av kompensationer under årens lopp. Då är det viktigt att åtgärda det grundläggande problemet som ursprungligen orsakade det som personen upplever idag.

Den andra fasen inriktas mot att balansera kroppen för att möjliggöra en stabilisering i kroppens läkeförmåga för att inte problemet ska återkomma. Den här fasen är ofta betydligt längre än den inledande akuta fasen och behandlingstillfällena sker med mycket större intervall än under den första fasen.

De resultat som uppnås är beroende av många olika faktorer. Självklart handlar det om att den behandlande osteopaten ställer rätt diagnos och att behandlingen är adekvat, som för alla andra kroppsdiscipliner. Med den gedigna utbildning som osteopater från seriösa skolor har (2 i Sverige SCOM och SKOS samt flera skolor i andra länder i Europa) är det väldigt ovanligt att en rätt diagnos inte sätts. Andra faktorer har att göra med det som patienten upplever och utsätts för i sitt liv. Det är också viktigt att patienten uppmanas att träna i lagom stor dos (vare sig för mycket eller för lite träning är positivt för kroppen) och rätt anpassat för den enskilde individen. Kroppen är trots allt en levande organism som är gjord för rörelse. Självklart finns det faktorer som är svåra att påverka t ex olyckor och sjukdomar, som om de inträffar under en behandlingsserie kommer att påverka utfallet av behandlingen om inte rätt modifiering av behandlingsplanen görs. Kroppen och människan är ju under konstant förändring.

Det kan alltså vara svårt att under första besöket få en så övergripande bild av behandlingsplanen så att man exakt kan fastställa hur många behandlingar som behövs. Efter ca 2-3 behandlingar kan man i de flesta fall få en ungefärlig bild av hur många behandlingar som behövs.