Osteopati idag

I Sverige är osteopatin på frammarsch.  Ute i världen är osteopatin dock välkänd sen mer än 100 år tillbaks. I USA, Nya Zeeland och inom Europa i länder som Storbritannien, Frankrike, Benelux och Tyskland är osteopatin stor och antalet osteopater är betydligt större än antalet kiropraktorer. Naprapatin är i princip okänd utanför Skandinavien.

I Europa är osteopaterna en helt egen yrkesgrupp, med egen utbildning, men har i många länder ett nära samarbete med den traditionella sjukvården, i Storbrittanien är den en del av primärvårdsystemet. I hela Europa får t ex osteopater behandla barn under 8 års ålder, något som fortfarande är förbjudet i Sverige.

I USA är bilden en annan pga av att osteopaterna samtidigt tar en läkarexamen, vilket berättigar dem att behandla enligt det traditionella medicinska synsättet också, däribland skriva ut mediciner. Den organisationen är något som idag är ifrågasatt av osteopater i USA.