Inflammationsdrivande mat kopplas till ohälsa

Under en tid nu har kostdiskussionen handlat om hur vår kost påverkar vår hälsa mycket mer än bara vikten och energinivån. Nu handlar det om hur kosten faktiskt aktivt är med och styr vårt hälsotillstånd i en mycket bredare aspekt, nämligen om vi är friska eller sjuka. Och det handlar mycket om kosten är inflammationsdrivande eller inte. Intressant nog har denna vetskap länge varit en del av vissa andra hälsofilosofier, t ex Ayur Veda. Jag tycker att detta nya vetenskapliga fynd är väldigt hoppfullt för hur vi själva kan vara med och påverka vår framtida hälsa.

Inflammationsdrivande mat kopplas till depression.

Terminstart och nytt år

Så börjar vårterminen imorgon, tisdag den 7/1 med allt vad den erbjuder.
För min del innebär våren en hel del vidareutbildningar, som förhoppningsvis kommer mina kunder/patienter tillgodo. Det ska bli roligt att få utmana mig själv och ta några steg vidare inom denna fascinerande värld som är människan. För mig och många andra kliniker är det otroligt viktigt att hålla sig uppdaterad och utmana och förfina sina tekniker och tankemönster fortlöpande! En stor risk som ensampraktiserande är ju att man hamnar i ett rutinmässigt mönster. Rutiner är grundläggande vid allt kliniskt arbete och viktigt för att vara säker på att man har undersökt allt som behöver undersökas, men de får inte bli slentrianmässiga eller bygga på färdiga antaganden. Det är då man missar saker, då man inte ifrågasätter i varje steg.
Utöver det ska det bli roligt att få träffa kollegor!
Hoppas att ditt 2014 innehåller något bra och utmanande!
Gott 2014!